Zapalenie oskrzeli – częsta choroba u dzieci

cos Jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób wśród dzieci jest zapalenie oskrzeli. Skłonność do zachorowania wynika z niedojrzałości układu oddechowego u dzieci, utrzymującej się przez kilka pierwszych lat życia dziecka. Zwiększa to podatność dziecka na infekcje wirusowe i bakteryjne, a także niekorzystne oddziaływanie zimnego i wilgotnego powietrza czy zmienne warunki pogodowe.