Leczenie ziołami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

cos Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to problem dotykający ponad 200 milionów ludzi na świecie. Najpowszechniejsza przyczyną tej choroby jest palenie tytoniu – zarówno czynne, jak i bierne. Inne czynniki sprzyjające rozwojowi choroby to zanieczyszczenia środowiska oraz niedobór alfa- 1- antytrypsyny, enzymu hamującego aktywność elastazy granulocytów obojętnochłonnych.